ชื่องาน : Caltex CSR รวมพลังสร้างสรรค์เพื่อชุมชน
วันที่จัดงาน : 2 พฤศจิกายน 2561
สถานที่จัดงาน : บริษัท Caltex
รายละเอียดงาน : อุปกรณ์จัดงาน ตกแต่งสถานที่ เวที เต็นท์ เก้าอี้ กิจกรรม เกมส์ งานในส่วนพิธีการ มอบของรางวัล พิธีกรและทีมงาน Staff

 

 
 
 
 

โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 /
062-709-0850

 
บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด
CB organizer Co.,Ltd.
43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines
Hotline : 062-709-0850