ชื่องาน : OEM Embedded & Edge Solutions
วันที่จัดงาน : 26 มิถุนายน 2019
สถานที่จัดงาน : Okura Prestige Hotel
รายละเอียดงาน : ผู้เข้าร่วมงานต่างชาติและไทย Host by Dell Company Singapore การโทรเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน งานออกแบบ ตกแต่ง ผลิตฉาก อุปกรณ์จัดงาน พิธีเปิดงาน งานพิธีการ อาหาร ระบบแสง สี เสียง การบันทึกภาพ กิจกรรมภายใน พิธีกร และทีมงาน Staff

 

 
 
 
 

โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 /
062-709-0850

 
บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด
CB organizer Co.,Ltd.
43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines
Hotline : 062-709-0850