ชื่องาน : The Bangkok Sathorn First Ordinary General Meeting
วันที่จัดงาน : 17 มีนาคม 2018
สถานที่จัดงาน : The Bangkok Sathorn
รายละเอียดงาน : ออกแบบ ตกแต่ง ผลิตฉาก พิธีงานสัมณา ระบบแสง สี เสียง จอ การบันทึกภาพ วิดีโอ live สด อาหาร พิธีกร และทีมงาน Staff

 

 
 
 
 

โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 /
062-709-0850

 
บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด
CB organizer Co.,Ltd.
43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines
Hotline : 062-709-0850