ชื่องาน : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว Amazing Thai Host
วันที่จัดงาน : 3 มิถุนายน 2560
สถานที่จัดงาน : เซ็นทรัลมารีน่า พัทยาเหนือ
รายละเอียดงาน : ภายในงานประกอบด้วย ออกแบบ ตกแต่ง ผลิตฉาก งานจัดนิทรรศการ พิธีเปิด พิธีมอบรางวัล งานจัดนิทรรศการ ระบบแสง สี เสียง การบันทึกภาพ วิดีโอ การแสดง พิธีกรและทีมงาน Staff

 

 
 
 
 

โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 /
062-709-0850

 
บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด
CB organizer Co.,Ltd.
43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines
Hotline : 062-709-0850