ชื่องาน : Grow Together Transnorm and Honeywell
วันที่จัดงาน : 8 พฤศจิกายน 2018
สถานที่จัดงาน : บริษัท Honeywell
รายละเอียดงาน : ออกแบบ ตกแต่ง ผลิตฉาก พิธีเปิดงาน ระบบแสง สี เสียง จอ การบันทึกภาพ วิดีโอ live สด อาหาร การแสดง วงดนตรี กิจกรรมการแสดง พิธีกร และทีมงาน Staff

 

 
 
 
 

โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 /
062-709-0850

 
บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด
CB organizer Co.,Ltd.
43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines
Hotline : 062-709-0850