ชื่องาน : 150 ปี ไทยเบลเยียม
วันที่จัดงาน :
สถานที่จัดงาน : สะพานข้ามแยกวิทยุ (สะพานไทย- เบลเยียม)
รายละเอียดงาน : ออกแบบและติดตั้งสติ๊กเกอร์ตรงสะพานไทย-เบลเยียม

 

 
 
 
 

โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 /
062-709-0850

 
บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด
CB organizer Co.,Ltd.
43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines
Hotline : 062-709-0850