ชื่องาน : อบรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ปทุมธานี
วันที่จัดงาน :
สถานที่จัดงาน :
รายละเอียดงาน : ภายในงานประกอบด้วย ออกแบบ ตกแต่ง ผลิตฉาก งานจัดนิทรรศการ และระบบแสง สี เสียง

 

 
 
 
 

โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 /
062-709-0850

 
บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด
CB organizer Co.,Ltd.
43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines
Hotline : 062-709-0850