ชื่องาน : งานมหกรรมคุณภาพฟื้นฟูวิชาการ โรงพยาบาลชลบุรี ประจำปี 2562
วันที่จัดงาน : 18 - 20 พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดงาน : โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดงาน : ภายในงานประกอบไปด้วย การทำพิธีเปิด ฟังวิทยากรให้ความรู้ งานมอบรางวัล งานจัดนิทรรศการ และ ระบบแสง สี เสียง

 

 
 
 
 

โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 /
062-709-0850

 
บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด
CB organizer Co.,Ltd.
43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines
Hotline : 062-709-0850